Chính tả - Tuần 5 trang 20

1. Điền vào chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống :

a) n hoặc l:

    Hoa ...ựu ...ở đầy một vườn đỏ ...ắng

    ...ũ bướm vàng ...ơ đãng ...ướt bay qua.

b) en hoặc eng:

-    Tháp Mười đẹp nhất bông s...

  Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

-  Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

   Cỏ cây ch... đá, lá ch... hoa.

Lời giải chi tiết:

a)

    Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng

    Lũ bướm vàng  đãng lướt bay qua.

b) 

-  Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

- Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

  Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

n

 .......... 

2

.......... 

en-nờ giê (en giê)

3

ngh

..........  

4

..........  

en-nờ hát (en hát)

5

o

..........  

6

..........  

..........  

7

..........  

..........  

8

..........  

..........  

9

ph

..........  

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy nhớ lại bảng chữ và tên chữ để điền vào chỗ trống thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

n

en-nờ

2

ng

en-nờ giê (en giê)

3

ngh

en-nờ giê hát (en giê hát)

4

nh

en-nờ hát (en hát)

5

o

o

6

ô

ô

7

ơ

ơ

8

p

9

ph

pê hát

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close