Chính tả - Tuần 22 Trang 17

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố.

                              

Mặt ...òn lại mặt đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

Suốt ngày lơ lửng ...ên cao

Đêm về đi ngủ, ...ui vào nơi đâu ?

                                Là..........

Lời giải chi tiết:

Mặt tròn mặt lại đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

Suốt ngày lơ lửng trên cao

Đêm về đi ngủ, chui vào nơi đâu ?

                              Là ông mặt trời

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Giải câu đố.

Cánh gì cánh chăng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi

Đôi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng deo, đia xôi thơm bùi.

                                       Là………………

Lời giải chi tiết:

Cánh gì cánh chẳng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi

Đổi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng dẻođĩa xôi thơm bùi.

                                        Là cánh đồng lúa

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close