Chính tả - Tuần 14 trang 70

1. Điền ay hoặc ay vào chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền ay hoặc ây vào chỗ trống :

- cây s... ,                   ch...` giã gạo

- d... học ,                  ngủ d...

- số b... ̉ ,                   đòn b... ̉

Lời giải chi tiết:

- cây sậy,                        chày giã gạo  

- dạy học,                        ngủ dậy

- số bảy,                          đòn bẩy

Quảng cáo
decumar

Câu 2

 Điền vào chỗ trống :

Lời giải chi tiết:

a) l hoặc n:

Trưa nay bà mệt phải nằm

     Thương bà, cháu đã giành phần nấu cơm

Bà cười: vừa nát vừa thơm.

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần ?

b) i hoặc  :

     Kiến xuống suối, tìm nước uống. Chẳng may, sóng trào lên cuốn Kiến đi và suýt nữa thì dìm chết nó. Chim Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát hiểm.

Câu 3

Tìm và viết lại các tiếng có trong bài chính tả Người liên lạc nhỏ.

-  Bắt đầu bằng l:..............................

-  Bắt đầu bằng n :............................

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc lại truyện Người liên lạc nhỏ, SGK Tiếng Việt 3, tập 1 (Từ đầu đến lững thững đằng sau.)

Lời giải chi tiết:

- Bắt đầu bằng l: liên lạc, lên, lúa, lững (thững)

- Bắt đầu bằng n : nào, Nùng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close