Chính tả - Tuần 30 Trang 54

(1) Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

a) (triều, chiều)

 

- buổi ....

- ...... chuộng

- thủy ....

- ngược ......

- .... đình

- ..... cao

 

b) (hếch, hết)

(lệch, lệt)

- ....... giờ

- lệt .......

- mũi .......

- chênh .......

- hỏng ........

 

Lời giải chi tiết:

a) (triều, chiều)

 

- buổi chiều

chiều chuộng

- thủy triều

- ngược chiều

triều đình

chiều cao

 

b) (hếch, hết)

(lệch, lệt)

hết giờ

- lệt bệt

- mũi hếch

- chênh lệch      

- hỏng hết

 

Chọn 2 từ ngữ vừa được hoàn chỉnh ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ ngữ đó :

- …………………

- ………………

Lời giải chi tiết:

Hết giờ học bạn Nam vẫn cố ở lại giải cho xong bài toán.

- Cái mũi hếch của em Thảo trông rất đáng yêu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close