Chính tả - Tuần 30 Trang 54

(1) Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

a) (triều, chiều)

 

- buổi ....

- ...... chuộng

- thủy ....

- ngược ......

- .... đình

- ..... cao

 

b) (hếch, hết)

(lệch, lệt)

- ....... giờ

- lệt .......

- mũi .......

- chênh .......

- hỏng ........

 

Lời giải chi tiết:

a) (triều, chiều)

 

- buổi chiều

chiều chuộng

- thủy triều

- ngược chiều

triều đình

chiều cao

 

b) (hếch, hết)

(lệch, lệt)

hết giờ

- lệt bệt

- mũi hếch

- chênh lệch      

- hỏng hết

 

Câu 2

Chọn 2 từ ngữ vừa được hoàn chỉnh ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ ngữ đó :

- …………………

- ………………

Lời giải chi tiết:

Hết giờ học bạn Nam vẫn cố ở lại giải cho xong bài toán.

- Cái mũi hếch của em Thảo trông rất đáng yêu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close