Luyện từ và câu - Tuần 24 Trang 28

2. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau : Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện mỗi vở kịch mỗi cuốn phim,... đều là một tác phẩm nghệ thuật.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, rồi ghi vào cột B :      

A

B

Chỉ những người hoạt động nghệ thuật

Mdiễn viên,……………….

Chỉ các hoạt động nghệ thuật

M : đóng phim, ……………

Chỉ các môn nghệ thuật

M: điện ảnh, …………………

 

Lời giải chi tiết:

A

B

Chỉ những người hoạt động nghệ thuật

 vũ công, đạo diễn, nhiếp ảnh gia, họa sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, thi sĩ, nhà văn, nhạc công, ảo thuật gia,...

Chỉ các hoạt động nghệ thuật

 múa, vẽ, sáng tác, biểu diễn, tạo hình,...

Chỉ các môn nghệ thuật

 điêu khắc, hội họa, âm nhac, văn học, ảo thuật, ca kịch, kiến trúc,...

Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau :

    Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện mỗi vở kịch mỗi cuốn phim,... đều là một tác phẩm nghê thuật. Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật là các nhạc sĩ họa sĩ nhà văn nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn. Họ đang lao động miệt mài say mê để đem lại cho ta những giờ giải trí tuyệt vời giúp ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng để điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp.

Lời giải chi tiết:

    Mỗi bản nhạc, mỗi bức tranh, mỗi câu chuyện, mỗi vở kịch, mỗi cuốn phim,... đều là một tác phẩm nghệ thuật. Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật là các nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn. Họ đang lao động miệt mài, say mê để đem lại cho ta những giờ giải trí tuyệt vời, giúp ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Quảng cáo
close