Chính tả - Tuần 1 trang 2

Điền vào chỗ trống :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n

hạ ...ệnh,                         ...ộp bài,                 hôm ...ọ

b) an hoặc ang

đ...` hoàng,                         đ...` ông ,               s...´ loáng

Lời giải chi tiết:

a) hạ lệnh, nộp bài, hôm n

b) đàng hoàng, đàn ông, sáng loáng

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Viết chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

 .............

á

3

 .............

4

b

 .............

5

c

 .............

6

 .............

xê hát

7

d

 .............

8

đ

 .............

9

e

 .............

10

ê

 .............

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy nhớ lại chữ và tên chữ để điền vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

ch

xê hát

7

d

8

đ

đê

9

e

e

10

ê

ê

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close