Chính tả - Tuần 25 Trang 31

Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm và ghi vào chỗ trống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):

Câu 1

Gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:

- Màu hơi trắng: ...................

- Cùng nghĩa với siêng năng: ...................

- Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió: ...................

Lời giải chi tiết:

- Màu hơi trắng : trăng trắng

- Cùng nghĩa với siêng năng : chăm chỉ

- Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió : chong chóng

Câu 2

Chứa các tiếng có vần ut hoặc ưc, có nghĩa như sau :

- Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày : ...........

- Người có sức khoẻ đặc biệt : ...........

- Quẳng đi : ...........

Lời giải chi tiết:

 - Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày : trực nhật

- Người có sức khỏe đặc biệt : lực sĩ

- Quẳng đi : vứt

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Tuần 25 - Lễ hội
Quảng cáo
list
close
Gửi bài