Luyện từ và câu - Tuần 17 trang 86

1. Tìm những từ ngữ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong các bài tập đọc dưới đây :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm những từ ngữ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong các bài tập đọc dưới đây :

Nhân vật Đặc điểm nhân vật

a) Chú bé Mến trong truyện Đôi bạn.

 

b) Anh Đom Đóm trong bài thơ cùng tên.

 

c) Anh Mồ Côi trong truyện Mồ Côi xử kiện.

 

d) Người chủ quán trong truyện Mồ Côi xử kiện.

 

Phương pháp giải:

Gợi ý: Qua những bài tập đọc đã học, em hãy nhận xét về đặc điểm tính cách của mỗi nhân vật.

Lời giải chi tiết:

Nhân vật

Đặc điểm nhân vật

a) Chú bé Mến trong truyện Đôi bạn.

dũng cảm, khiêm tốn, nhanh trí, biết sống vì người khác, tốt bụng, không ngần ngại khi cứu người.

b) Anh Đom Đóm trong bài thơ cùng tên.

chuyên cần, tốt bụng, chăm chỉ, lặng lẽ làm việc, cần cù, có trách nhiệm.

c) Anh Mồ Côi trong truyện Mồ Côi xử kiện.

thông minh, tài trí, công bằng, yêu thương người nghèo khó, biết bảo vệ lẽ phải.

d) Người chủ quán trong truyện Mồ Côi xử kiện.

tham lam, xấu xa, dối trá, xảo quyệt, vu oan cho người khác.

Đặt câu theo mẫu Ai thế nào ?

a) Để miêu tả một bác nông dân.

b) Để miêu tả một bông hoa trong vườn.

c) Để miêu tả một buổi sớm mùa đông.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Câu theo mẫu Ai thế nào ? dùng để hỏi về đặc điểm của sự vật.

Lời giải chi tiết:

a) Bác nông dân chăm chỉ làm việc.

b) Nhành hoa này sắp tàn rồi.

c) Buổi sớm hôm nay trời rét buốt.

Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :

a) Ếch con ngoan ngoãn chăm chỉ và thông minh.

b) Nắng cuối thu vàng óng dù giữa trưa cũng chỉ dìu dịu.

c) Trời xanh ngắt trên cao xanh như dòng sông trong trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc diễn cảm các câu, ngắt hơi hợp lí để điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Ếch con ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh.

b) Nắng cuối thu vàng ong, dù giữa trưa cũng chỉ dìu dịu.

c) Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây, hè phố.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close