Chính tả - Tuần 26 Trang 37

Giải bài tập Chính tả - Tuần 26 Trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn bài tập 1 hoặc 2.

Câu 1

Tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật:

 Bắt đầu bằng r

 Bắt đầu bằng d 

 Bắt đầu bằng gi

 rổ,...

 dế,...

 giường,...

Lời giải chi tiết:

 Bắt đầu bằng r

 Bắt đầu bằng d 

 Bắt đầu bằng gi

rổ, rá, rương, rắn, rết, rồng, rươi, rìu...

dế, dê, dơi, dụ dỗ, dương cầm, diều hâu, diều,...

giường, giàn giáo, gián, giun, giày, giẻ, giỏ,...

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Viết vào bảng sau những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh :

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy thêm âm đầu và dấu thanh cho vần ên/ênh, từ đó tìm ra những từ có nghĩa.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close