Tiết 3 - Tuần 27 trang 40

1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Sáng tạo :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Sáng tạo 

Phương pháp giải:

Em quan sát mục lục sách Tiếng Việt 3, tập 2, trang 144.

Lời giải chi tiết:

Các bài tập đọc thuộc chủ điểm Sáng tạo:

-  Ông tổ nghề thêu 

-  Bàn tay cô giáo  

-  Người trí thức yêu nước 

-  Nhà bác học và bà cụ

-  Cái cầu 

-  Chiếc máy bơm

Câu 2

Kể tên các nhân vật trong các bài tập đọc thuộc chủ điểm Sáng tạo 

Tên bài

Nhân vật

.............

................

Phương pháp giải:

Qua các bài tập đọc đã kể ở bài tập 1, em hãy kể tên các nhân vật.

Lời giải chi tiết:

Tên bài

 Nhân vật 

 Ông tổ nghề thêu

 Trần Quốc Khái

 Người trí thức yêu nước

 Bác sĩ Đặng Văn Ngữ

 Nhà bác học và bà cụ

 Ê-đi-xơn

 Chiếc máy bơm

 Ác-si-mét

Câu 3

Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài thơ Cái cầu :

        Cha gửi ………………………

        Cha vừa ...……, thư cha nói thế

        ……………… , cho xem hơi lâu.

        Những cái cầu ơi, …………

        ………… bắc cầu tơ nhỏ

        Con sáo …………………

        ………………… bắc cầu lá tre.

Phương pháp giải:

Em đọc nhẩm lại bài thơ và viết tiếp phần thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

        Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu

        Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu

        Xe lửa sắp qua, thư cha nói thế

        Con cho mẹ xem, cho xem hơi lâu.

        Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê

        Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ

        Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió

        Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài