Luyện từ và câu - Tuần 30 Trang 55

1. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Bằng gì ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Bằng gì ?" :

a) Voi uống nước bằng vòi.

b) Chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng nan tre dán giấy bóng kính.

c) Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình.

Lời giải chi tiết:

a) Voi uống nước bằng vòi.

b) Chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng nan tre dán giấy bóng kính.

c) Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình.

Câu 2

 Trả lời câu hỏi sau :

a) Hàng ngày, em viết bài bằng gì ?

……………………

b) Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì ?

……………………

 c) Cá thở bằng gì ?

………………………

Lời giải chi tiết:

a) Hằng ngày, em viết bài bằng bút mực.

b) Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gỗ.

c) Cá thở bằng mang.

Câu 3

Điền dấu câu thích hợp vào □ :

a) Một người kêu lên □ "Cá heo !"

b) Nhà an dưỡng trang bị cho các cụ những thứ cần thiết □ chăn màn, giường chiếu, xoong nồi, ấm chén pha trà,...

c) Đông Nam Á gồm mười một nước là □ Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.

Lời giải chi tiết:

a) Một người kêu lên : “Cá heo !”

b) Nhà an dưỡng trang bị cho các cụ những thứ cần thiết : chăn màn, giường chiếu, xong nồi, ấm chén pha trà,...

c) Đông Nam Á gồm mười một nước là : Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close