Luyện từ và câu - Tuần 22 Trang 18

1 Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở tuần 21, 22, hãy tìm và viết các từ ngữ :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở tuần 21, 22, hãy tìm và viết các từ ngữ : 

Chỉ trí thức

M : bác sĩ, ……………………………………………

      …………………………………………………………

 

Chỉ hoạt động của

trí thức

 

M : nghiên cứu, ……………………………………

      …………………………………………………………

 

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy tìm các từ ngữ theo yêu cầu trong bài tập đọc và chính tả sau:

- Ông tổ nghề thêu

- Bàn tay cô giáo

- Người trí thức yêu nước

- Nhà bác học và bà cụ

- Ê-đi-xơn

- Cái cầu

- Chiếc máy bơm

- Một nhà thông thái                                 

Lời giải chi tiết:

 Chỉ trí thức

 bác sĩ, giáo viên, kĩ sư, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, tiến sĩ,...

Chỉ hoạt động của trí thức

 nghiên cứu, giảng dạy, chế tạo, sáng tạo, sáng chế, bào chế,...

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :

a) Ở nhà em thường giúp bà xâu kim.

b) Trong lớp Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng.

c) Hai bên bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

d) Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em dùng dấu phẩy để ngăn cách bộ phận chỉ địa điểm ở đầu mỗi câu.

Lời giải chi tiết:

a) Ở nhà, em thường giúp bà xâu kim.

b) Trong lớp, Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng.

c) Hai bên bờ sông, những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

d) Trên cánh rừng mới trồng, chim chóc lại bay về ríu rít.

Câu 3

Bạn Hoa điền toàn dấu chấm vào □ trong truyện vui dưới đây. Hãy sửa lại những chỗ dùng dấu chấm sai.

Điện

- Anh ơi □ người ta làm ra điện để làm gì □       

- Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến □

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ câu chuyện và sửa lại những chỗ điền sai dấu chấm.

Lời giải chi tiết:

- Anh ơi, người ta làm ra điện để làm gì ?

- Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến.

Quảng cáo
close