Tiết 2 - Tuần 27 trang 39

Đọc bài thơ sau : Thương Em thương làn gió mồ côi Không tỉm thấy bọn, vào ngồi trong cây Em thương sợi náng đông gáy Run run ngỡ giữa vưòn cây cởi ngồng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc bài thơ sau :        

Em thương

Em thương làn gió mồ côi

     Không tìm thấy bạn, vào ngồi trong cây

       Em thương sợi nắng đông gầy

   Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng.

Câu a

Tìm các từ chỉ đặc điểm và hoạt động của con người được dùng để nhân hoá làn gió và sợi nắng.

 

Sự vật được nhân hóa

Từ chỉ đặc điểm của con người

 

Từ chỉ hoạt động của con người

làn gió

.....

.....

sợi nắng

.....

.....

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc kĩ bài thơ, tìm những đặc điểm và hoạt động của con người để nhân hóa làn gió  sợi nắng.

Lời giải chi tiết:

Sự vật được nhân hóa

Từ chỉ đặc điểm của con người

 

Từ chỉ hoạt động của con người

Làn gió

mồ côi

tìm, ngồi

Sợi nắng

gầy

run run, ngã

Câu b

Em thấy làn gió  sợi nắng giống ai ? Nối ý thích hợp ở cột B với mỗi sự vật được nêu ở cột A.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em đọc kĩ nội dung cột B, kết hợp đọc bài thơ để nối.

Lời giải chi tiết:

Ý thích hợp với mỗi sự vật là:

Câu c

Tình cảm của tác giả bài thơ dành cho những người này như thế nào ?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ, chú ý cụm từ "Em thương" được lặp lại để chỉ tình cảm của tác giả.

Lời giải chi tiết:

     Tác giả dành tình cảm trìu mến, nâng niu, yêu thương và thông cảm với những đứa trẻ mồ côi, cô đơn, những người ốm yếu không nơi nương tựa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài