Tiết 7 - Tuần 18 trang 97

A. Đọc thầm :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đường vào bản

     Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo. Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm, tung bọt trắng xoá như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản. Bên đường là sườn núi thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên cao, cao mãi. Con đường men theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tẳp, dày như ống đũa. Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác và cũng đã từng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. Dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân đã bén hòn đá, hòn đất trên con đường thân thuộc ấy, thì chắc chắn sẽ hẹn ngày quay lại.

Lời giải chi tiết:

Em đọc kĩ bài đọc.

Dựa theo nội dung bài đọc, ghi dấu X vào trước ý trả lời đúng.

Lời giải chi tiết:

1. Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào ?

□ Vùng núi

□ Vùng biển

□ Vùng đồng bằng

- Gợi ý : Trong đoạn xuất hiện các sự vật như : bản, con suối, sườn núi.

- Trả lời : Vùng núi

 

2. Mục đích chính của đoạn văn trên là tả cái gì ?

□ Tả con suối

□ Tả con đường

□ Tả ngọn núi

- Gợi ý : Chú ý các câu cuối bài, nhấn mạnh tả con đường dẫn tới bản.

- Trả lời : Tả con đường

 

3. Vật gì nằm ngang đường vào bản ?

□ Một ngọn núi

□ Một rừng vầu 

□ Một con suối

- Gợi ý : Em chú ý câu đầu tiên.

- Trả lời : Một con suối

 

4. Đoạn văn trên có mấy hình ảnh so sánh ?

□ Một hình ảnh

□ Hai hình ảnh

□ Ba hình ảnh

- Gợi ý :

+ Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm, tung bọt trắng xóa như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản. 

+ Con đường ven theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa.

- Trả lời : Hai hình ảnh

 

5. Trong các câu dưới đây, câu nào không có hình ảnh so sánh ?

□ Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mỏm đá ngầm, tung bọt trắng xoá như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản.

□ Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác và cũng đã từng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ.

□ Con đường men theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa.

- Trả lời : Câu không có hình ảnh so sánh: 

Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác và cũng đã từng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close