Luyện từ và câu - Tuần 33 Trang 65

1 Đọc các đoạn thơ, đoạn văn dưới đây :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc các đoạn thơ, đoạn văn dưới đây :

- Đồng làng vương chút heo may

   Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim

Hạt mưa mải miết trốn tìm

Cây đào trước cửa lim dim mắt cười.

- Cơn dông như được báo trước rào rào kéo đếnNgàn vạn lá gạo múa lên, reo lên. Chúng chào anh em của chúng lên đường : từng loạt, từng loạt một, những bông gạo bay tung vào trong gió, trắng xoá như tuyết mịn, tới tấp tỏa đi khắp hướng. Cây gạo rất thảo, rất hiền, cứ đứng đó mà hát lên trong gió, góp với bốn phương kết quả dòng nhựa của mình.

a) Viết vào chỗ trống trong bảng :                                                                                          

Sự vật đươc nhân hoá

Nhân hoá bằng

từ ngữ chỉ người, bộ phận của người

từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm của người

M : cây đào

 mắt

lim dim, cười

............ 

...........

............

............

...........

............

b) Em thích hình ảnh nào ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

a) Em đọc kĩ đoạn thơ, đoạn văn và tìm các sự vật được nhân hóa bằng cách dùng từ ngữ chỉ các bộ phận, đặc điểm và hoạt động của con người.

b) Học sinh tìm một hình ảnh khiến em thích thú nhất, sau đó nói lí do khiến em thích hình ảnh nhân hóa đó.

Lời giải chi tiết:

a) Viết vào chỗ trống trong bảng :

Sự vật được nhân hóa

 Nhân hóa bằng

 

từ ngữ chỉ người, bộ phận của người

từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm của người

: cây đào

 mắt

 lim dim, cười

 - mầm cây

 

 tỉnh giấc

 - hạt mưa

 

 mải miết, trốn tìm

 - lá gạo

 anh, em

 múa, reo, chào

 - cơn dông

 

 kéo đến

 - cây gạo

 

 thảo, hiền, hát, đứng.

b) Em thích hình ảnh nào ? Vì sao ?

Em thích nhất hình ảnh Cây gạo rất thảo, rất hiền, cứ đứng đó mà hát lên trong gió. Vì hình ảnh đó thể hiện sự gần gũi, gắn bó thân thuộc của cây gạo với quê hương Việt Nam yêu dấu.

 Viết một câu có sử dụng phép nhân hoá để tả bầu trời buổi sáng sớm hoặc tả một vườn cây :

Lời giải chi tiết:

- Sáng nay lạnh, ông mặt trời lười biếng không chịu thức giấc.

- Chị mây trắng, hôm qua nhanh nhẹn là thế, vậy mà cái se sắt của khí trời chớm đông cũng làm chị uể oải nằm ườn một chỗ.

Quảng cáo
close