Tập làm văn - Tuần 1 trang 5

Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày........ tháng........ năm.....

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện .......................  

Em tên là :..................................

Sinh ngày :....................... Nam (nữ):........................

Nơi ở :...................................

Học sinh lớp :........... Trường :.....................

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm...................

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

............................. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: Em điền đầy đủ và chính xác thông tin của bản thân vào mỗi chỗ trống.

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn điền:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi : Thư viện Trường Tiểu học Kim Đồng

Em tên là: Đỗ Phương Trinh

Sinh ngày : 17/12/2009             Nam (nữ) : Nữ

Nơi ở : 128/27 Đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình.

Học sinh lớp: 3A2         Trường : Tiểu học Kim Đồng

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2017 - 2018.

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Đỗ Phương Trinh

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close