Chinh tả - Tuần 29 Trang 51

1 Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục : ……………………………………………………………………………

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục 

Phương pháp giải:

Em đọc truyện Buổi học thể dục (SGK Tiếng Việt 3, tập 2, trang 89), chú ý cách viết hoa tên riêng nước ngoài: viết hoa chữ đầu tiên, đặt dấu gạch nối giữa các chữ.

Lời giải chi tiết:

Tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục: Đê-rốt-ti, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Nen-li, Ga-rô-nê

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

- nhảy ...a

- nhảy ...ào

- ...ới vật

b) in hoặc inh

- điền k...

- truyền t...

- thể dục thể h..ˋ…

 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close