Chính tả - Tuần 2 trang 6

1. Viết vào chỗ trống trong bảng :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào chỗ trống trong bảng :

a) Từ ngữ chứa tiếng có vần uêch

M : nguệch ngoạc,.................

b) Từ ngữ chứa tiếng có vần uyu

M : ngã khuỵu, .....................

Lời giải chi tiết:

a) Các từ ngữ có vần uêch

 rỗng tuếch, trống huếch, khuếch khoác, tuệch toạc, bộc tuệch,...

b) Các từ ngữ có vần uyu

 khuỷu tay, khuỷu đê, khúc khuỷu,...

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close