Chính tả - Tuần 2 trang 6

1. Viết vào chỗ trống trong bảng :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào chỗ trống trong bảng :

a) Từ ngữ chứa tiếng có vần uêch

M : nguệch ngoạc,.................

b) Từ ngữ chứa tiếng có vần uyu

M : ngã khuỵu, .....................

Lời giải chi tiết:

a) Các từ ngữ có vần uêch

 rỗng tuếch, trống huếch, khuếch khoác, tuệch toạc, bộc tuệch,...

b) Các từ ngữ có vần uyu

 khuỷu tay, khuỷu đê, khúc khuỷu,...

Câu 2

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close