Chinh tả - Tuần 25 Trang 33

Giải bài tập Chinh tả - Tuần 25 Trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn bài tập 1 hoặc 2 :

Câu 1

Điền vào chỗ trống : tr hoặc ch

Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều ...iều em đứng nơi này em ...ông

          Thấy …ời xanh biếc mênh mông

Cánh cò ...ớp ...ắng ...ên sông Kinh Thầy.

Lời giải chi tiết:

Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em trông

         Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy.

Câu 2

Điền vào chỗ trống: ưt hoặc ưc

-  Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Th..ˊ..  nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

-  Gió đừng làm đ..´… dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ - cánh diều.

Lời giải chi tiết:

-  Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

-  Gió đừng làm đứt dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ - cánh diều.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài