Chính tả - Tuần 23 Trang 24

Giải bài tập Chính tả - Tuần 23 Trang 24 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n

                    Buổi trưa ...im dim

                    Nghìn con mắt ...á

                    Bóng cũng ...ằm im

                    Trong vườn êm ả.

b) ut  hoặc uc

                    Con chim chiền chiện

                    Bay v...´ v...´ cao

                    Lòng đầy yêu mến

                    Kh...´ hát ngọt ngào.

Lời giải chi tiết:

a) l hoặc n

                    Buổi trưa lim dim

                    Nghìn con mắt lá         

                    Bóng cũng nằm im

                    Trong vườn êm ả.

b) ut hoặc uc

                    Con chim chiền chiện

                    Bay vút vút cao

                    Lòng đầy yêu mến

                    Khúc hát ngọt ngào.

Câu 2

Đặt câu để phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau :

a)

nồi

: Đó là cái nồi đồng.

lồi

M : Mặt đường lồi lõm.

 

no

 ..........

lo

 ...........

 b)

trút

M : Mưa như trút nuớc.

trúc

M : Đầu ngõ có cây trúc.

 

 lụt

...........

lục

............

Phương pháp giải:

Gợi ý: Với các từ đã cho, em hãy đặt câu hoàn chỉnh để phân biệt. Chú ý phân biệt l/n  ut/uc khi viết.

Lời giải chi tiết:

a)

 nồi

 Nồi cơm sôi sùng sục trên bếp.

 lồi

 Mặt dường lồi lõm rất khó đi.

 

 no

Ăn quá no không tốt cho sức khỏe.

 lo

Trời rét, mẹ lo bé Bông bị ốm.

 b)

 trút

 Mưa như trút nước xuống đường.

 trúc

Trúc là một loại cây cùng họ với tre.

 

 lụt

 

Trường em kêu gọi mọi người đóng góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

 lục

Bé lục khắp nhà vẫn không tìm ra cuốn sách.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài