Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 87 vở thực hành Toán 6

Câu 1. Hình tròn có bao nhiêu tâm đối xứng? A. 0 B. 1 C. 4 D. Vô số. Câu 2. Gọi O là tâm đối xứng của một hình vuông. Câu nào dưới đây sai?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Hình tròn có bao nhiêu tâm đối xứng?

A. 0

B. 1

C. 4

D. Vô số.

Phương pháp giải:

Hình tròn có 1 tâm đối xứng chính là tâm của đường tròn.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 2

Câu 2. Gọi O là tâm đối xứng của một hình vuông. Câu nào dưới đây sai?

A. Điểm O là tâm đối xứng của mỗi cạnh hình vuông

B. Điểm O nằm trên mọi trục đối xứng của hình vuông

C. Điểm O là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông

D. Điểm O là tâm đối xứng của mỗi đường chéo của hình vuông.

Phương pháp giải:

Điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình khi quay hình đúng nửa vòng quanh điểm O thì hình thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close