Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 56

  Câu 1. Góc trong hình vẽ bên là góc:

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 56

  Bài 1 (8.25). Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 56

  Bài 2 (8.26). Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy. Gọi tên các góc bẹt tạo thành.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 56

  Bài 3 (8.27). Quan sát mặt đồng hồ bên. Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 57

  Bài 4 (8.28). Cho ba tia chung gốc Oa, Ob, Oc, trong đó không có hai tia nào đối nhau. Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là hai trong ba tia đã cho?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 57

  Bài 5 (8.29).Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 57

  Bài 6 (8.30). Lấy ba điểm không thẳng hàng A,B,C trên tờ giấy trắng rồi vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CA. Em hãy tô màu phần hình chứa tất cả các điểm trong của cả ba góc BAC, ACB,CBA.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 5

  Bài 7. Quan sát hình vẽ bên và kể tên: a) Các góc có đỉnh C. b) Các góc bẹt. c) Điểm trong của góc ACB.

  Xem chi tiết