Giải bài 7 trang 57 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 7. Quan sát hình vẽ bên và kể tên: a) Các góc có đỉnh C. b) Các góc bẹt. c) Điểm trong của góc ACB.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7. Quan sát hình vẽ bên và kể tên:

a) Các góc có đỉnh C.

b) Các góc bẹt.

c) Điểm trong của góc ACB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và xác định

Lời giải chi tiết

a) Các góc có đỉnh C là \(\widehat {ACM},\widehat {ACB},\widehat {MCB}\)

b) Góc bẹt là \(\widehat {AMB}\).

c) Điểm trong của góc ACB là điểm M.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close