Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 70

  Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1. Trong các hình sau hình nào là tam giác đều? Câu 2. Số hình vuông trong hình vẽ bên là

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 71

  Bài 1 (4.1). Hãy kể tên một số vật dụng, họa tiết, công trình kiến trúc,... có hình ảnh của tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 2 trang 71

  Bài 2 (4.2). Vẽ tam giác đều có cạnh bằng 2cm

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 71

  Bài 3 (4.3). Vẽ hình vuông có cạnh bằng 5cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 71

  Bài 3 (4.6). Quan sát hình bên và chỉ ra ít nhất hai cách, để một con kiến bò từ A đến B theo đường chéo của các hình vuông nhỏ.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 72

  Bài 4 (4.8). Người ta muốn đặt một trạm biến áp để đưa điện về sáu ngôi nhà. Phải trạm biện áp ở đâu để khoảng cách từ trạm biến áp đến sáu ngôi nhà bằng nhau, biết rằng sáu ngôi nhà ở vị trí sáu đỉnh của hình lục giác đều?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 72

  Bài 5. Quan sát, kiểm tra và gọi tên các hình tam giác đều có trong hình bên.

  Xem chi tiết