Giải bài 5 trang 72 vở thực hành Toán 6

Bài 5. Quan sát, kiểm tra và gọi tên các hình tam giác đều có trong hình bên.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5. Quan sát, kiểm tra và gọi tên các hình tam giác đều có trong hình bên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau và bằng 60.

Lời giải chi tiết

Các tam giác đều là tam giá ABC, MEF, AMF, BME, CEF.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close