Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 47

  Bài 1 (8.6) Cho bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng xy như hình sau. Trong các câu sau đây câu nào đúng? (1) Điểm B nằm giữa điểm A và điểm D (2) Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D. (3) Điểm B nằm khác phía với điểm A đối với điểm D (4) Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm D.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 47

  Câu 1. Nam đo chiều dài chiếc bàn học đúng 10 gang tay. Mỗi gang tay của Nam dài khoảng 12 cm. Hỏi chiếc bàn học dài khoảng bao nhiêu? A. 22 cm B. 120mm C. 12 dm D. 2,2 m.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 1 trang 48

  Bài 1 (8.10). Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính bằng 2 cm. Gọi M và N là hai điểm tùy ý trên đường tròn đó. Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau không?

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 48

  Bài 2 (8.11). Việt dùng thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm. Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm. Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 48

  Bài 3 (8.12). Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Nam bước từ mép tường đầu lớp đến mép tường cuối lớp thì được đúng 18 bước chân. Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6 m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu mét?

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 48

  Bài 4 (8.13). Hãy đo độ dài (đơn vị milimet) rồi sắp xếp các đoạn thẳng trong hình bên theo thứ tự tăng dần của độ dài.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 48

  Bài 5 (8.14). Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m. Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 49

  Bài 6. Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình bên (đơn vị xentimet) và liệt kê các đoạn thẳng có độ dài lớn hơn đoạn thẳng AB.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 49

  Bài 7. Ở một xứ sở nọ có cây tre thần kì trăm đốt, một đốt tre dài 20 cm. Hỏi cây tre dài bao nhiêu mét?

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 49

  Bài 8. Người ta dựng 19 cột đèn cách đều nhau, khoảng cách giữa hai cột đèn liên tiếp đúng bằng 15 m, dọc theo một con phố thẳng. Biết rằng điểm đầu phố và điểm cuối phố đều có một cột đèn, hỏi chiều dài con phố là bao nhiêu mét?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo