Giải bài 6 trang 49 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 6. Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình bên (đơn vị xentimet) và liệt kê các đoạn thẳng có độ dài lớn hơn đoạn thẳng AB.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình bên (đơn vị xentimet) và liệt kê các đoạn thẳng có độ dài lớn hơn đoạn thẳng AB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước đo độ dài các đoạn thẳng và so sánh với AB.

Lời giải chi tiết

AB = 1,5 cm

EF = 1,5 cm

CD = 3 cm

GH = 5 cm

Các đoạn thẳng có độ dài lớn hơn đoạn AB là CD và GH.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close