Giải bài 3 (8.12) trang 48 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (8.12). Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Nam bước từ mép tường đầu lớp đến mép tường cuối lớp thì được đúng 18 bước chân. Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6 m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu mét?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (8.12). Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Nam bước từ mép tường đầu lớp đến mép tường cuối lớp thì được đúng 18 bước chân. Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6 m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tích 0,6 nhân 18.

Lời giải chi tiết

Chiều dài lớp học bằng khoảng 18 lần bước chân của Nam. Do mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6 m nên chiều dài lớp học dài khoảng:

0,6 x 18 = 10,8 (m).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close