Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 4,5

  Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1. Phân số \(\frac{8}{{12}}\) bằng với phân số nào sau đây?

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 5

  Bài 2 (6.1). Hoàn thành bảng sau (theo mẫu) Phân số Đọc Tử số Mẫu số \(\frac{5}{7}\) Năm phần bảy Năm Bảy \(\frac{{ - 6}}{{11}}\) ... ... ... \(\frac{{...}}{{...}}\) Âm hai phần ba ... ... \(\frac{{...}}{{...}}\) ... 9 11

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 5

  Bài 3 (6.2). Thay dấu “?” bằng số thích hợp. a) \(\frac{1}{2} = \frac{?}{8}\); b) \(\frac{{ - 6}}{9} = \frac{{18}}{?}\).

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 5

  Bài 4 (6.3). Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bằng nó và có mẫu dương \(\frac{8}{{ - 11}};\frac{{ - 5}}{{ - 9}}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 5

  Bài 5 (6.4). Rút gọn các phân số sau: \(\frac{{ - 12}}{{ - 4}};\frac{7}{{ - 35}};\frac{{ - 9}}{{27}}.\)

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 5

  Bài 6 (6.5). Viết các số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản. 15 phút; 90 phút.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 5

  Bài 7. Viết các số đo độ dài sau đây theo đơn vị mét, dưới dạng phân số tối giản: 15 cm; 40 mm.

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 6

  Bài 8 (6.6). Một vòi nước chảy vào một bể không có nước, sau 40 phút thì đầy bể. Hỏi sau 10 phút, lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể?

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 6

  Bài 9 (6.7). Hà Linh tham giai một cuộc thi sáng tác và nhận được phần thưởng là sô tiền 200 000 đồng. Hà Linh mua một món quà để tặng sinh nhật mẹ hết 80 000 đồng. Hỏi Hà Linh đã tiêu hết bao nhiêu phần số tiền mình được thưởng?

  Xem chi tiết
 • Bài 10 trang 6

  Bài 10. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: \(\frac{{ - 3}}{5} = \frac{x}{{20}} = \frac{{21}}{y}\)

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo