Giải bài 6 (6.5) trang 5 vở thực hành Toán 6

Bài 6 (6.5). Viết các số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản. 15 phút; 90 phút.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6 (6.5). Viết các số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản.

15 phút; 90 phút.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1 phút = \(\frac{1}{{60}}\) giờ

Lời giải chi tiết

15 phút = \(\frac{{15}}{{60}}\) giờ và \(\frac{{15}}{{60}} = \frac{{15:15}}{{60:15}} = \frac{1}{4}\)

90 phút = \(\frac{{90}}{{60}}\) giờ và \(\frac{{90}}{{60}} = \frac{{90:30}}{{60:30}} = \frac{3}{2}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close