Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 77

  Câu 1. Trong biểu đồ cột kép, mỗi nhóm gồm 2 cột cạnh nhau được tô màu khác nhau. A. Đúng B. Sai.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 78

  Bài 1 (9.18). Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 78

  Bài 2 (9.19). Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt cây nhất.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 78

  Bài 3 (9.20). Tính tổng số lượng quạt cả hai loại bán được trong ba tháng 5,6,7 và ba tháng 10,11,12 rồi so sánh.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 78

  Bài 4 (9.21). Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 79

  Bài 5 (9.22). Từ biểu đồ, không thực hiện tính toán, hãy cho biết loại quạt nào bán được với số lượng nhiều hơn tại cửa hàng điện máy.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 79

  Bài 6 (9.23). Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê số lượng học sinh đạt điểm giỏi môn Ngữ văn và Toán của các lớp khối 6.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 80

  Bài 7 (9.24). Bảng thống kê sáu đây cho biết số lượng các bạn nam, nữ trong lớp yêu thích một số môn thể thao.

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 80

  Bài 8. Biểu đồ cột kép sau cho biết số lượng người đến hiến máu nhân đạo tại các địa điểm trong hai ngày. Quan sát biểu đồ, em hãy cho biết: a) Địa điểm nào có số người đến hiến máu đông nhất trong ngày thứ Sáu? Trong ngày thứ Bảy ? b) Tính tổng số người đến hiến máu nhân đạo ở 4 địa điểm trong mỗi ngày thứ Sáu và thứ Bảy.

  Xem chi tiết