Giải bài 8 trang 80 vở thực hành Toán 6

Bài 8. Biểu đồ cột kép sau cho biết số lượng người đến hiến máu nhân đạo tại các địa điểm trong hai ngày. Quan sát biểu đồ, em hãy cho biết: a) Địa điểm nào có số người đến hiến máu đông nhất trong ngày thứ Sáu? Trong ngày thứ Bảy ? b) Tính tổng số người đến hiến máu nhân đạo ở 4 địa điểm trong mỗi ngày thứ Sáu và thứ Bảy.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8. Biểu đồ cột kép sau cho biết số lượng người đến hiến máu nhân đạo tại các địa điểm trong hai ngày.

 

 

Quan sát biểu đồ, em hãy cho biết:

a) Địa điểm nào có số người đến hiến máu đông nhất trong ngày thứ Sáu? Trong ngày thứ Bảy ?

b) Tính tổng số người đến hiến máu nhân đạo ở 4 địa điểm trong mỗi ngày thứ Sáu và thứ Bảy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định cột màu xám nhạt và xám đậm cao nhất.

Lời giải chi tiết

a) Trong thứ Sáu, địa điểm số 3 có số người đến hiến máu đông nhất.

Trong thứ Bảy, địa điểm số 1 có số người đến hiến máu đông nhất.

b) Tổng số người đến hiến máu nhân đạo ở cả 4 địa điểm trong ngày thứ Sáu là:

57 + 63 + 82 + 65 = 267 (người)

Tổng số người đến hiến máu nhân đạo ở cả 4 địa điểm trong ngày thứ Bảy là:

200 + 110 + 140 + 125 = 575 (người).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close