Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 60

  Câu 1. Số góc trong hình vẽ bên là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 60

  Bài 1 (8.35). Hãy dùng ê ke để kiểm tra và cho biết góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc bẹt, góc tù có trong hình bên.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 60

  Bài 2 (8.36). Trong hình vẽ sau, cho tam giác đều ABC, \(\widehat {DBC} = {20^o}\). a) Kể tên các góc trong hình vẽ trên. Những góc nào có số đo bằng \({60^o}\)? b) Điểm D có nằm trong góc ABC không? Điểm C có nằm trong góc nào không? c) Em hãy dự đoán số đo góc ABD và sử dụng thước đo góc để kiểm tra lại dự đoán của mình.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 61

  Bài 3 (8.37). Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trong hình bên. a) Kể tên các điểm nằm trong góc AMC. b) Cho biết số đo của góc AMC bằng cách đo. c) Sắp xếp các góc NMA, AMC và CMQ theo thứ tự số đo tăng dần.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 61

  Bài 4 (8.38). Trong hình bên,góc xOy là góc nghiêng khi đặt thang. Biết rằng góc nghiêng khi đặt thang đảm bảo an toàn là khoảng \({75^o}\), em hãy đo góc xOy để kiểm tra xem chiếc thang ở hình bên đã đảm bảo an toàn hay chưa.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 61

  Bài 5. Quan sát hình vẽ bên và trả lời câu hỏi: a) Gọi tên các góc đỉnh O có cạnh là hai trong ba tia Ox, Oz, Om. b) So sánh hai góc xOz và zOy. c) Tìm góc vuông, góc tù có trong hình. Giải thích.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 61

  Bài 6. Cho hình vẽ bên. a) Tìm điểm trong của góc MQP. b) Đo rồi so sánh các góc (widehat M;widehat N;widehat P;widehat Q).

  Xem chi tiết