Giải bài 6 trang 61 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 6. Cho hình vẽ bên. a) Tìm điểm trong của góc MQP. b) Đo rồi so sánh các góc \(\widehat M;\widehat N;\widehat P;\widehat Q\).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Cho hình vẽ bên.

a) Tìm điểm trong của góc MQP.

b) Đo rồi so sánh các góc \(\widehat M;\widehat N;\widehat P;\widehat Q\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng thước đo góc

Lời giải chi tiết

a) Điểm trong của góc MQP là điểm N.

b) \(\widehat M = {120^o};\widehat N = {60^o};\widehat P = {120^o};\widehat Q = {60^o}\)

vậy \(\widehat M = \widehat P < \widehat N = \widehat Q\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close