Quảng cáo
 • Bài 1 trang 80

  Bài 1 (4.28). Hãy đếm xong trong hình bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 78

  Bài 1 (4.23). a) vẽ hình vuông có cạnh 5cm. b) vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm. c) vẽ tam giác đều có cạnh 3cm.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 1 trang 73

  Bài 1 (4.9). Vẽ hình chữ nhật có một cạnh dài 6cm, một cạnh dài 4cm.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 76

  Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau Câu 1.Hình vuông có chu vi 20 cm thì diện tích của nó là: Câu 2. Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo là 6cm và 8cm là

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 70

  Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1. Trong các hình sau hình nào là tam giác đều? Câu 2. Số hình vuông trong hình vẽ bên là

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 80

  Bài 2 (4.29). Hãy đếm số hình tam giác đều, số hình thang cân và số hình thoi trong hình vẽ bên.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 78

  Bài 2 (4.24). Cho hình thoi MPNQ như hình bên với MN = 8cm, PQ = 6cm. a) Tính diện tích hình thoi MPNQ. b) Biết MP = 5cm, tính chu vi hình thoi MPNQ.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 76

  Bài 1. (4.16). Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ABCD có AB = 4cm, BC = 6 cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 74

  Bài 2 (4.10). Vẽ hình thoi có cạnh 4cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 71

  Bài 1 (4.1). Hãy kể tên một số vật dụng, họa tiết, công trình kiến trúc,... có hình ảnh của tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo