Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 70 vở thực hành Toán 6

Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1. Trong các hình sau hình nào là tam giác đều? Câu 2. Số hình vuông trong hình vẽ bên là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Trong các hình sau hình nào là tam giác đều?

A. Hình a

B. Hình c

C. Hình b

D. Hình b và c.

Phương pháp giải:

Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Chọn C.

Câu 2

Câu 2. Số hình vuông trong hình vẽ bên là

 

 

 

 

 

 

A. 1

B. 2

C. 3

D.4.

Phương pháp giải:

Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau, bốn góc bằng nhau và bằng \({90^o}\).

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Trong hình bên có hình vuông ABCD và MNPQ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close