Giải bài 4 (4.8) trang 72 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (4.8). Người ta muốn đặt một trạm biến áp để đưa điện về sáu ngôi nhà. Phải trạm biện áp ở đâu để khoảng cách từ trạm biến áp đến sáu ngôi nhà bằng nhau, biết rằng sáu ngôi nhà ở vị trí sáu đỉnh của hình lục giác đều?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (4.8). Người ta muốn đặt một trạm biến áp để đưa điện về sáu ngôi nhà. Phải trạm biện áp ở đâu để khoảng cách từ trạm biến áp đến sáu ngôi nhà bằng nhau, biết rằng sáu ngôi nhà ở vị trí sáu đỉnh của hình lục giác đều?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ba đường chéo chính của hình lục giác đều cắt nhau tại tâm của hình, giao điểm đó cách đều các đỉnh của lục giác đều.

Lời giải chi tiết

Nối các đường chéo chính của hình lục giác đều cắt nhau tại O. Kiểm tra ta thấy O cách đều 6 ngôi nhà. Trạm biến áp đặt tại O.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close