Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang

  Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng?

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 27

  Bài 1(2.1). Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35; 17.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 27

  Bài 3(2.2). Trong các số sau, số nào là bội của 4: 16; 24; 35 ?

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 27

  Bài 4(2.3). Tìm các số tự nhiên x, y sao cho a) \(x \in B\left( 7 \right)\) và x < 70; b) \(y \in \)Ư(50) và y > 5.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 27

  Bài 5(2.4). Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5. a) 15 + 1 975 + 2 019; b) 20 + 90 + 2 025 + 2 050.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 27

  Bài 6(2.5). Không thực hiện phép tính hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8. a) 100 – 40 ; b) 80 – 16 .

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 27

  Bài 7(2.6). Các khẳng định sau đây là đúng hay sai? Đúng / Sai 219 . 7 + 8 chia hết cho 7 8. 12 + 9 chia hết cho 3

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 28

  Bài 8(2.7). Cô giáo muốn chia lớp gồm 40 học sinh thành các nhóm để thực hiện các dự án học tập sao cho các nhóm có số người như nhau. Em hãy hoàn thành bảng sau (bỏ trống trong các trường hợp không chia được). Số nhóm Số người ở một nhóm 4 ... ... 8 6 ... 8 ... ... 4

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 28

  Bài 9(2.8). Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên muốn chia thành các đội nhỏ để tập đối kháng cùng nhau sao cho mỗi đội có ít nhất 2 người và không quá 10 người. Biết rằng mỗi đội có số người như nhau, em hãy giúp huấn luyện viên chia nhé.

  Xem chi tiết
 • Bài 10 trang 28

  Bài 10(2.9). a) Tìm x thuộc tập {23;24;25;26}, biết 56 – x chia hết cho 8; b) Tìm x thuộc tập {22;24;45;48}, biết 60 + x không chia hết cho 6.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo