Giải bài 1 (2.1) trang 27 vở thực hành Toán 6

Bài 1(2.1). Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35; 17.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(2.1). Hãy tìm các ước của mỗi số sau: 30; 35; 17.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các số 30; 35; 17 chia hết cho.

Lời giải chi tiết

Các ước của 30 là: 1;2;3;5;6;10;15;30.

Các ước của 35 là: 1; 5; 7; 35.

Các ước của 17 là 1; 17.

Quảng cáo
close