Giải bài 4 (2.3) trang 27 vở thực hành Toán 6

Bài 4(2.3). Tìm các số tự nhiên x, y sao cho a) \(x \in B\left( 7 \right)\) và x < 70; b) \(y \in \)Ư(50) và y > 5.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(2.3). Tìm các số tự nhiên x, y sao cho

a) \(x \in B\left( 7 \right)\) và x < 70;

b) \(y \in \)Ư(50) và y > 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định tập B(7) và Ư(50).

Lời giải chi tiết

a) B(7) = {0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70;77; ....}

Do x < 70 nên các số tự nhiên x cần tìm là: 0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63.

b) Ư(50) = {1; 2; 5; 10; 25; 50}

Do y > 5 nên các số tự nhiên y cần tìm là: 10; 25; 50.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close