Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 29

  Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1: Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 2 và 3 ?

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 29, 30

  Bài 1(2.10). Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5? 324; 248; 2 020; 2 025.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 30

  Bài 2(2.11). Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9? 450; 123; 2 019; 2 025.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 30

  Bài 3: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không? a) \(2020 + 2022\) b) \({2021^2} - {2020^2}.\)

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 30

  Bài 4(2.12). Khối lớp 6 của một trường có 290 học sinh đi dã ngoại. Cô phụ trách muốn chia đều số học sinh của khối 6 thành 9 nhóm. Hỏi cô có chia nhóm được như vậy không?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 30

  Bài 5(2.13). Có 162 học sinh tham gia chương trình đào tạo bóng đá, được chia thành các đội. Mỗi đội cần có 9 học sinh. Hỏi có đội nào không đủ 9 học sinh hay không?

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 30

  Bài 6(2.14). Thay dấu * bởi một chữ số để số \(\overline {345*} \): a) Chia hết cho 2; b) Chia hết cho 3; c) Chia hết cho 5; d) Chia hết cho 9.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 30,31

  Bài 7(2.15). Dùng ba chữ số 3, 0, 4, hãy viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và thỏa mãn một trong hai điều kiện : a) Các số đó chia hết cho 2; b) Các số đó chia hết cho 5.

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 31

  Bài 8(2.16). Từ các chữ số 5, 0, 4, 2, viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho mỗi số đó chia hết cho 3.

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 31

  Bài 9: Tổng sau có chia hết cho 3 hay không? Vì sao? a) \({10^9} + 1\) b) \({10^{11}} + 2.\)

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo