Giải bài 5 (2.13) trang 30 vở thực hành Toán 6

Bài 5(2.13). Có 162 học sinh tham gia chương trình đào tạo bóng đá, được chia thành các đội. Mỗi đội cần có 9 học sinh. Hỏi có đội nào không đủ 9 học sinh hay không?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(2.13). Có 162 học sinh tham gia chương trình đào tạo bóng đá, được chia thành các đội. Mỗi đội cần có 9 học sinh. Hỏi có đội nào không đủ 9 học sinh hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra 162 có chia hết cho 9 hay không.

Lời giải chi tiết

Ta có \(1 + 6 + 2 = 9 \vdots 9\) nên \(162 \vdots 9\).

Vậy không có đội nào không đủ 9 học sinh

Quảng cáo
close