Quảng cáo
 • Bài 1 trang 88

  Bài 1 (9.33). Nam muốn tìm kiếm thông tin để trả lời các câu hỏi dưới đây. Em hãy gợi ý giúp Nam cách thu thập dữ liệu phù hợp cho mỗi câu hỏi: a) Năm quốc gia nào có diện tích lớn nhất? b) Có bao nhiêu bạn trong lớp có đồng hồ đeo tay ? c) Trong tuần trước, tổ nào trong lớp có nhiều lượt đi học muộn nhất ?

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 89

  Bài 2 (9.34). Việt muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của một số bạn nam. Em hãy giúp Việt : a) Lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu. b) Thu thập trong phạm vi lớp em và ghi lại kết quả dưới dạng bảng. Từ kết quả thu được em có kết luận gì?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 89

  Bài 3 (9.35). Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ có cùng kích thước. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi. a) Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu gì ? b) Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được màu gì rồi trả lại túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng thống kê sau: Màu bóng Xanh Vàng Đỏ Số lần ? ? ? c) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên? d) Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 90

  Bài 4 (9.36). Bình khảo sát môn thể thao yêu tích của các bạn trong lớp, thu được kết quả như bảng thống kê sau: a) Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê này. b) Môn thể thao nào được các bạn nam yêu thích nhất ? Môn thể thao nào được các bạn nữ yêu thích nhất ?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 90

  Bài 5 (9.37). Minh bỏ 7 viên bi đen và 3 viên bi trắng có cùng kích thước vào một cái túi. Mỗi lần Minh lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi đó có màu gì rồi lại bỏ viên bi đó vào túi. Minh đã thực hiện 100 lần và thây có 58 lần lấy được bi đen. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 90

  Bài 6 (9.38). Trong hộp có 5 phần thưởng gồm 2 chiếc bút chì và 3 chiếc bút bi. Quỳnh chọn ngẫu nhiên 2 phần thưởng trong hộp. Em hãy liệt kê các kết quả có thể.

  Xem chi tiết