Giải bài 2 (9.34) trang 89 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (9.34). Việt muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của một số bạn nam. Em hãy giúp Việt : a) Lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu. b) Thu thập trong phạm vi lớp em và ghi lại kết quả dưới dạng bảng. Từ kết quả thu được em có kết luận gì?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (9.34). Việt muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của một số bạn nam. Em hãy giúp Việt :

a) Lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu.

b) Thu thập trong phạm vi lớp em và ghi lại kết quả dưới dạng bảng.

Từ kết quả thu được em có kết luận gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Về phiếu hỏi để thu thập dữ liệu, các em có thể để trống dòng để các bạn tự điền hoặc cho sẵn một số đáp án khi dự đoán trước được sự lựa chọn của một số bạn.

Lời giải chi tiết

a) Phiếu hỏi:

Tên đội bóng yêu thích nhất của bạn là:

...............................................................

b) Bảng thống kê:

Câu lạc bộ

Manchester City

Manchester United

Liverpool

Số người yêu thích

5

7

10

Số lượng bạn nam trong lớp thích đội bóng Liverpool là nhiều nhất và thích Manchester City là thấp nhất.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close