Giải bài 1 (9.33) trang 88 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (9.33). Nam muốn tìm kiếm thông tin để trả lời các câu hỏi dưới đây. Em hãy gợi ý giúp Nam cách thu thập dữ liệu phù hợp cho mỗi câu hỏi: a) Năm quốc gia nào có diện tích lớn nhất? b) Có bao nhiêu bạn trong lớp có đồng hồ đeo tay ? c) Trong tuần trước, tổ nào trong lớp có nhiều lượt đi học muộn nhất ?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (9.33). Nam muốn tìm kiếm thông tin để trả lời các câu hỏi dưới đây.

Em hãy gợi ý giúp Nam cách thu thập dữ liệu phù hợp cho mỗi câu hỏi:

a) Năm quốc gia nào có diện tích lớn nhất?

b) Có bao nhiêu bạn trong lớp có đồng hồ đeo tay ?

c) Trong tuần trước, tổ nào trong lớp có nhiều lượt đi học muộn nhất ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có nhiều cách để thu thập dữ liệu như quan sát, làm thí nghiệm, lập phiếu hỏi hay thu thập từ những nguồn có sẵn như sách báo, trang web,...

Lời giải chi tiết

a) Thu thập thông tin từ sách báo.

b) Quan sát các bạn trong lớp.

c) Thống kê từ sổ ghi đầu bài.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close