Giải bài 3 (9.35) trang 89 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (9.35). Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ có cùng kích thước. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi. a) Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu gì ? b) Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được màu gì rồi trả lại túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng thống kê sau: Màu bóng Xanh Vàng Đỏ Số lần ? ? ? c) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên? d) Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (9.35). Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ có cùng kích thước. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi.

a) Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu gì ?

b) Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được màu gì rồi trả lại  túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng thống kê sau:

Màu bóng

Xanh

Vàng

Đỏ

Số lần

?

?

?

c) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên?

d) Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu

(1) xanh                 (2) vàng                           (3) đỏ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thống kê và vẽ biểu đồ

Lời giải chi tiết

a) Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu xanh, vàng hoặc đỏ.

b) Sau mỗi lần lấy bóng, em ghi lại màu của quả bóng thành dãy dữ liệu rồi thống kê lại dưới dạng bảng theo mẫu sau:

Màu bóng

Xanh

Vàng

Đỏ

Số lần

6

10

4

c) Biểu đồ

 

 

d) Xác suất thực nghiệm của sự kiện:

  • Quả bóng lấy ra có màu xanh là: \(\frac{6}{{20}} = 30\% \)
  • Quả bóng lấy ra có màu vàng là: \(\frac{{10}}{{20}} = 50\% \)
  • Quả bóng lấy ra có màu đỏ là: \(\frac{4}{{20}} = 20\% \)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close