Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 11,12

  Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau:

  Xem lời giải
 • bài 1 trang 12

  Bài 1(1.17). Tính a) 63 548 + 19 256; b) 129 107 – 34 693.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 12

  Thay “?” bằng số thích hợp: ? + 2 895 = 2 895 + 6 789

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 12

  Bài 3(1.19). Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: a) \(7 + x = 362\); b) \(25 - x = 15\); c) \(x - 56 = 4\).

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 12

  Bài 4(1.20). Dân số Việt Nam năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020, dân số Việt Nam tăng 876 473 người so với năm 2019. Tính dân số Việt Nam năm 2022.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 12

  Bài 5(1.21). Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng khoảng 6 526 300 và 3 514 500 lượt khách mỗi năm. Nhờ đưa vào sử dụng nhà ga số 3 mà mỗi năm sân bay này có thể tiếp nhận được khoảng 22 851 200 lượt khách. Hãy tính số lượt khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm.

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 12,13

  Bài 6(1.22). Tính một cách hợp lí: a) 285 + 470 + 115 + 230; b) 571 + 216 + 129 +124.

  Xem chi tiết