Giải bài 5 trang 12 vở thực hành Toán 6

Bài 5(1.21). Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng khoảng 6 526 300 và 3 514 500 lượt khách mỗi năm. Nhờ đưa vào sử dụng nhà ga số 3 mà mỗi năm sân bay này có thể tiếp nhận được khoảng 22 851 200 lượt khách. Hãy tính số lượt khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(1.21). Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng khoảng 6 526 300 và 3 514 500 lượt khách mỗi năm. Nhờ đưa vào sử dụng nhà ga số 3 mà mỗi năm sân bay này có thể tiếp nhận được khoảng 22 851 200 lượt khách. Hãy tính số lượt khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định tổng lượt khách nhà ga số 1 và nhà ga số 2 tiếp nhận mỗi năm.

Lời giải chi tiết

Mỗi năm, tổng số lượt hành khách mà cả hai nhà ga số 1 và số 2 tiếp nhận được là

6 526 300 + 3 514 500 =10 040 800

Số lượt hành khách mà nhà ga số 3 tiếp nhận mỗi năm là

22 851 200 – 10 040 800 = 12 810 400 .

Quảng cáo
close