Quảng cáo
 • Câu hỏi trắc nghiệm trang 85

  Câu 1. Xác suất thực nghiệm của một sự kiện là một số nhận giá trị từ 0 đến 1. A. Đúng

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 85

  Bài 1 (9.29). Minh gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau: Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau: a) Số chấm xuất hiện là số chẵn. b) Số chấm xuất hiện lớn hơn 2.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2 trang 86

  Bài 2 (9.30). An quay tấm bìa như hình bên một số lần và ghi kết quả dưới dạng bảng như sau (mỗi gạch ứng với một lần): a) An đã quay tấm bìa bao nhiêu lần? b) Có bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh, bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng ? c) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 86

  Bài 3 (9.31). Trong túi có một số viên bi màu đen và một số viên bi màu đỏ có cùng kích thước. Thực hiện lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi màu gì rồi trả lại viên bi vào túi. Khoa thực hiện thí nghiệm 30 lần. Số lần lấy được viên bi màu đỏ là 13. Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 86

  Bài 4 (9.32). Một chiếc thùng kín có một số quả bóng màu xanh, đỏ, tím, vàng có cùng kích thước. Trong một trò chơi, người chơi lấy ngẫu nhiên một quả bóng, ghi lại màu rồi trả lại bóng vào thùng. Bình thực hiện trò chơi 100 lần và được kết quả như bảng sau: Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau: a) Bình lấy được quả bóng màu xanh. b) Quả bóng được lấy ra không có màu đỏ.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 87

  Bài 5. Minh quay tấm bìa như hình bên một số lần và thống kê kết quả như bảng sau: Kết quả có thể Nai Cáo Gấu Số lần xuất hiện 15 55 30 Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Gấu.

  Xem chi tiết