Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 85 vở thực hành Toán 6

Câu 1. Xác suất thực nghiệm của một sự kiện là một số nhận giá trị từ 0 đến 1. A. Đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Xác suất thực nghiệm của một sự kiện là một số nhận giá trị từ 0 đến 1.

 

A. Đúng                                              B. Sai.

Câu 1. Xác suất thực nghiệm của một sự kiện là một số nhận giá trị từ 0 đến 1.

A. Đúng      

Phương pháp giải:

Khả năng xảy ra một sự kiện được thể hiện bằng một con số từ 0 đến 1.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 2

Câu 2. Bình tung một đồng xu 20 lần và ghi lại mặt xuất hiện của đồng xu (S: sấp, N: ngửa) được dãy dữ liệu sau:

 S S S N S N S N N S S N S N S N S N S S

a) Xác suất thực nghiệm của sự kiện Xuất hiện mặt sấp là:

A. \(\frac{3}{5}\)

B. \(\frac{2}{5}\).

Phương pháp giải:

Xác suất thực nghiệm = Số lần xuất hiện mặt sấp / số lần tung.

Lời giải chi tiết:

Số lần xuất hiện mặt sấp là 12 lần

Xác suất thực nghiệm = \(\frac{{12}}{{20}} = \frac{3}{5}\)

Chọn A

Câu 3

Câu 2. Bình tung một đồng xu 20 lần và ghi lại mặt xuất hiện của đồng xu (S: sấp, N: ngửa) được dãy dữ liệu sau:

 S S S N S N S N N S S N S N S N S N S S

b) Xác suất thực nghiệm của sự kiện Không xuất hiện mặt sấp

A. \(\frac{3}{5}\)

B. \(\frac{2}{5}\).

Phương pháp giải:

Xác suất thực nghiệm = Số lần không xuất hiện mặt sấp / số lần tung.

Lời giải chi tiết:

Số lần không xuất hiện mặt sấp là 8 lần

Xác suất thực nghiệm = \(\frac{8}{{20}} = \frac{2}{5}\)

Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close